Vi verkar för
Matfiskodlarna i Sverige

______________________________________________
 

 Odlad fisk är resurseffektiv proteinkälla och nyttig mat.
Sverige har mycket goda förutsättningar för en hållbar matfiskproduktion

 

Vattenbruk - en stor näring

Vattenbruk är ett samlingsnamn för odling av akvatiska djur och växter vilket innefattar odling av fiskar, musslor, kräftdjur och alger.
Tyngdpunkten i svenskt vattenbruk är i dag matfiskproduktion av kallvattensarterna röding och regnbåge. Förutom matfiskproduktion finns sättfiskproduktion som i huvudsak ger sportfisk för utsättning. Det produceras även en mindre del av andra arter, främst i landbaserade odlingar.

Snabb tillväxt

Vattenbruk har en stor roll i den globala tillgången på fisk och är den del av matproduktionen som växer snabbast globalt sett enligt FN:s matorgan FAO. Enligt FAO-uppskattningar kommer nu 47 % av all fisk som används som livsmedel från vattenbruk och för första gången konsumeras nu mer protein från vattenbruksprodukter än från boskap i världen.

Fångster av vild fisk planade ut på 1980-talet, men mellan 1973 och 2003 fördubblades ändå världens konsumtion av fisk. Mellan 2000 och 2005 ökade världens vattenbruksproduktion med en tredjedel. Allt eftersom världens befolkning fortsätter att växa de kommande årtiondena och den globala levnadsstandarden höjs, kommer efterfrågan på fisk att fortsätta öka. Eftersom det mesta av fisket av vilda fiskar redan är helt exploaterat, måste mycket av den nya efterfrågan mötas från vattenbruket.