Vi verkar för
Matfiskodlarna i Sverige

______________________________________________

 Odlad fisk är resurseffektiv proteinkälla och nyttig mat.
Sverige har mycket goda förutsättningar för en hållbar matfiskproduktion

Medlemsföretagen

Nordic Trout AB är landets största producent av regnbåge. Bolaget har 11 odlingsenheter på olika ställen i landet, både i sötvatten och i havet. Bolaget producerar delvis själv sättfisk för den egna produktionen. Fisken slaktas på Åland och säljs via moderbolaget. Bolagets huvudmarknader är Finland, Baltikum och Sverige. Fisken levereras i regel som färsk, rensad och hel. Under en kortare säsong på senhösten levererar bolaget även rom (”kaviar”) av regnbåge.  VD Alf-Håkan Romar är även styrelseledamot i Matfiskodlarna

 
Slotts Lax AB har under ett tiotal år byggt ett företag som har haft en stadig tillväxt och är numer en betydande producent av regnbåge. Odlingarna finns i Dalarna. Bolaget ägs av Nordic Trout AB.


Vattudalens Fisk AB har på kort tid etablerat en betydande odlingsverksamhet verksamhet som har haft betydande volymtillväxt. Företaget har sina odlingslokaler i Vattudalen. Där strupskärs fisken för att sedan levereras till slakteri på Åland. Företaget odlar i huvudsak regnbåge. Bolaget äger även Vattvikens Fisk AB. Nathalie Edvinsson som är anställd i bolaget är styrelseledamot i Matfiskodlarna AB.


Umlax AB har funnits under många år och är landets största producent av röding. Företaget har ett flertal fiskodlingar. Umlax producerar sättfisk för den egna produktionen och även mindre mängder som säljs till andra aktörer. Den största produktionen sker i sjön Malgomaj. Ägare och VD Josef Nygren är styrelseordförande i Matfiskodlarna styrelse.

 
Svensk Fjällröding AB är kanske mer känt under namnet Landöröding. Bolaget har levererat röding till både nobelmiddagar och till kronprinsessans bröllop. Företaget har egen sättfiskproduktion och eget slakteri och rödingen säljs på den svenska marknaden. Det sker ingen odling av regnbåge. Platschef Elin Mehlhorn är styrelseledamot i Matfiskodlarna AB. 


Överumans Fisk AB odlar regnbåge. De levererar fisk till kunder i hela Norden.
Företaget har egen sättfiskproduktion i en anläggning som totalrenoverats och som till stor del är recirkulerande.  
Företaget har modernt slakteri med eget reningsverk som vattnet passerar genom innan det når det kommunala reningsverket.  
Överumans Fisk skulle gärna leverera mer regnbåge till den svenska marknaden.


EM Lax AB är Sveriges största producent av sättfisk av regnbåge. Bolaget som ingår i samma koncern som Vattudalens Fisk, producerar även röding, lax och öring främst för kompensationsutsättning och för sportfiske men även för matfiskproduktion. Företaget har flera anläggningar. En betydande del av de svenska matfiskodlarna köper sin sättfisk från bolaget. 


Tillsammans står medlemsföretagen för över 97 % av den svenska produktionen av matfisk