Vi verkar för
matfiskodlarna i Sverige


 

______________________________________________
 

 Odlad fisk är resurseffektiv proteinkälla och nyttig mat.
Sverige har mycket goda förutsättningar för en hållbar matfiskproduktion

Viktiga frågor

För en fortsatt stark tillväxt av matfiskproduktion måste vi fokusera på rätt frågor som möjliggör en
fortsatt positiv utveckling.

De mest prioriterade frågorna utan inbördes ordning är:
- Att verka för att relevant lagstiftning anpassas till storskalig matfiskodling
- Att främja matfiskodlarnas konkurrenskraft
- Att företräda medlemmarna inför myndigheter samt gentemot andra sammanslutningar inom näring- och samhällslivet


Vi kräver att det tillsätts erforderliga resurser så att Miljöprövningsdelegationen (MPD) kan utföra sitt arbete.

Tillsynsavgifterna måste harmonisera med övrig areell verksamhet och inte som idag då de är orimligt höga. Det finns domar där avgifterna sänkts till en tredjedel men det är inte rimligt att ett enskilt bolag ska behöva driva rättsprocess. Det måste även vara en enhetlig bedömning av verksamheten, idag tycks den ske något godtyckligt och det finns variationer mellan medlemsföretagens tillsynsavgifter.  

Ekonomiska stöd ska inte snedvrida konkurrensen och det är inte rimligt att delar av det svenska vattenbruket bara kan överleva med offentligt stöd. Det är framförallt landbaserade anläggningar som har fått orimligt stora stöd både från EU- och nationell nivå.  

Vi arbetar för att få en konkurrensneutral näring.