Vi verkar för
matfiskodlarna i Sverige


 

______________________________________________
 

 Odlad fisk är resurseffektiv proteinkälla och nyttig mat.
Sverige har mycket goda förutsättningar för en hållbar matfiskproduktion

Matfiskodlarna – en branschorganisation

Matfiskodlarna är en branschorganisation för matfiskodlare med sin verksamhet i Sverige. Syftet är att arbeta
för gemensamma lösningar på gemensamma utmaningar som den svenska matfiskproduktionen står inför.

De mest prioriterade frågorna utan inbördes ordning är:
- Att verka för att relevant lagstiftning anpassas till storskalig matfiskodling
- Att främja matfiskodlarnas konkurrenskraft
- Att företräda medlemmarna inför myndigheter samt gentemot andra sammanslutningar inom näring- och samhällslivet

Volym och ekonomi
Medlemmarna i Matfiskodlarna står för över 97 % av den svenska produktionen av matfisk. Det är dessa företag som står för den stora volymtillväxt som vattenbruket kunnat uppvisa de senaste åren. Till största delen odlas regnbåge. Medlems-företagen i Matfiskodlarna är ekonomiskt bärkraftiga. En av förklaringarna är att odlare med en årlig produktion överstigande 300 ton kan leverera kontinuerligt. En annan är att storleken på anläggningarna medför rationell hantering.