Vi verkar för
Matfiskodlarna i Sverige

______________________________________________
 

 Odlad fisk är resurseffektiv proteinkälla och nyttig mat.
Sverige har mycket goda förutsättningar för en hållbar matfiskproduktion

 

Code of Practice

Under 2018 arbetar Matfiskodlarna med att sätta samman en code of practice för fiskodlingsbranschen. Projektet är finansierat av Jordbruksverket och syftet är att formulera en branschstandard som ska främja en ekonomisk, ekologiskt och socialt hållbar fiskodling. Arbetet har ett stort fokus på fiskhälsa och biosäkerhet.

Code of practice ska utgå från de lagar och förordningar som styr fiskodlingen och genom ytterligare råd och rekommendationer kunna utgöra ett stöd för odlare att arbeta aktivt med kvalitetsarbete inom verksamheten.

För alla fiskodlare

Branschriktlinjerna kommer att kunna appliceras på fiskodling i alla typer av system; så väl kassodling, RAS-odlingar som odling i dammar. Den ska även kunna användas inom fiskodling för alla olika syften; mat-, sätt- och kompenationsodling.

Vi ser en styrka i att ena hela den svenska fiskodlingen kring denna gemensamma standard och därmed skapa en starkare bransch som kan arbeta gemensamt för att utvecklas och växa.

Trots att verksamheterna till viss del skiljer sig åt finns det mycket som förenar oss. Inte minst djurtillsynen, djurhälso- och miljöarbetet. Vi möter också många gånger liknande utmaningar. 

Kommunikation och information

Genom att skapa en märkning som ska kunna användas av de odlare som åtar sig att arbeta utefter Code of Practice får kunder och andra intressenter ett kvitto på att odlaren arbetar aktivt med kvalitet inom alla delar av sin verksamhet.

En annan viktig del i projektet handlar om att nå ut med information till allmänhet och beslutsfattare; både om hur fiskodling går till, vilka värden fiskodlingen skapar och vilka fördelar den har som livsmedelsproduktion.

Följ oss på vår facebooksida eller här på vår hemsida för att veta mer om arbetet i projektet.